Kestävä energiantuotanto luodaan yhdessä

EPV Energia – vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian edelläkävijä

Vastuullisuus on EPV Energian liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Toimitamme omistajillemme omakustannusperiaatteella mahdollisimman vähäpäästöistä ja hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä ja lämpöä. EPV Energia Oy on kotimainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii noin 5 % kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä.

Uudistamalla energiantuotantopalettiamme olemme kymmenessä vuodessa vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme merkittävästi. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto vuoteen 2030 mennessä.

EPV Energian yritysvastuun saavutuksia 2020

Reagoimme maailman muuttuessa

EPV seuraa tarkasti maailmanlaajuisia megatrendejä, sillä niillä on usein vaikutuksensa myös energia-alaan. Kun tunnistamme yhteiskunnan kehityssuunnat ajoissa, pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia tehokkaasti.

Ilmastonmuutos

Hiilineutraali sähkö vuoteen 2030 mennessä

Energian toimitusvarmuus

Korkea toimitusvarmuus kotimaisille energiayhtiöille

Energia-alan muutos

Pitkäjänteinen toiminta vaatii pitkäjänteistä energiapolitiikkaa

Digitalisaatio

Tehokkuutta toimitusprosessiin ja nopeasti reagoivaa tuotantoa

 

EPV ENERGIAN STRATEGIATARINA

Uuden sähkön vallankumous

Onko maailma sinusta valmis?

Ei se ole. Siksi piirustuspöydällämme on 1 000 miljoonan euron investoinnit uuteen sähköön. Vuonna 2030 tuottamamme energia syntyy täysin päästöttömästi.  Näin rakennamme kestävää tulevaisuutta. Matkamme varrella kehitämme hellittämättä myös perinteisempiä energiantuottomuotoja kohti yhä pienempiä päästöjä.

Käytämme tulevaisuudessa myös nykyisestä poikkeavia liiketoimintamalleja. Liittoudumme ja teemme yhteistyötä. Kehitämme uuteen sähköön perustuvia ratkaisuja esimerkiksi lämmön tuotannossa ja teollisuuden prosesseissa. Tavoitteenamme on uuden sähkön avulla kytkeä eri teollisuudenalojen energiatarpeet toisiinsa. Uusi sähkö on tärkein mahdollistaja matkalla kohti uutta päästötöntä maailmaa, jossa joustavin toimija on pelikentän tähti. Me haluamme olla tuo tähti. Se, jonka vallankumouksessa halutaan olla mukana. Olemme investoija ja liittolainen, mutta muita neuvomaan emme lähde.

Me pidämme huolta siitä, että jokaiselle joukkueemme jäsenelle tarjoutuu mahdollisuus olla mukana rakentamassa päästötöntä maailmaa. Tavoitteemme onnistumisen ratkaisee se, kuinka ammattilaisemme onnistuvat kasvavien haasteiden edessä. Nyt vaaditaan avointa ajattelua, uuden oppimista, epäonnistumista pelkäämätöntä kokeilukulttuuria ja rohkeaa tekemistä. Näin syntyy innostunut EPV-tiimi, jossa jokainen työntekijä voi oppia uutta, kehittyä ja olla ylpeä.

Tulemme olemaan kokoamme suurempi kilpailukykyinen toimija uudistuneessa energiakentässä yhdessä osakkaidemme kanssa. Omistajamme tulevat saamaan jatkossakin investoinneilleen kasvavan vastineen. He voivat luottaa siihen, että olemme ketteriä, tehokkaita, luotettavia ja palvelevia. Tulemme hyödyntämään monipuolisia ja innovatiivisia ratkaisuja sekä älykästä teknologiaa kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Olemme ennakkoluulottomasti mukana ratkaisuissa, jotka toistaiseksi ovat vain haave jonkun uneksijan mielikuvituksessa.