KONSERNIN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019Liitetieto
LIIKEVAIHTO293 417 008,15343 431 466,651
Valmistus omaan käyttöön947 150,78904 405,63
Liiketoiminnan muut tuotot3 970 462,229 478 876,102
Materiaalit ja palvelut-178 191 630,93-221 369 893,733
Henkilöstökulut-9 804 499,41-9 268 822,154
Poistot ja arvonalentumiset-29 367 232,36-27 699 440,525
Liiketoiminnan muut kulut-56 790 850,56-69 568 092,256
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-1 349 543,87-631 468,85
LIIKETULOS22 830 864,0225 277 030,88
Rahoitustuotot ja -kulut-5 010 869,02-5 220 283,837
TULOS ENNEN VEROJA17 819 995,0020 056 747,05
Tuloverot-4 225 077,74-4 276 136,618
Vähemmistöosuudet - 637 319,85 -24 026,17
TILIKAUDEN TULOS 12 957 597,41 15 756 584,27