EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019Liitetieto
LIIKEVAIHTO93 170 616,83138 728 405,291
Liiketoiminnan muut tuotot4 457 001,327 242 499,222
Materiaalit ja palvelut-55 483 623,81-87 213 928,483
Henkilöstökulut-5 643 814,70-5 222 559,984
Poistot ja arvonalentumiset-455 056,79-459 820,885
Liiketoiminnan muut kulut-40 395 792,32-54 739 915,946
LIIKETULOS-4 350 669,47-1 665 320,77
Rahoitustuotot ja -kulut-487 164,10-823 176,547
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA-4 837 833,57-2 488 497,31
Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa
tehtyjen poistojen erotus1 686,30-324 628,99
Saadut konserniavustukset5 050 000,006 050 000,00
5 051 686,305 725 371,01
Tuloverot0,00-628 604,738
TILIKAUDEN TULOS213 852,732 608 268,97