EPV Voima

EPV Voima -liiketoiminta-alueeseen kuuluu vesi- ja ydinvoimasähkötuotantoa Pohjolan Voimassa, Teollisuuden Voimassa ja Voimapihassa. 

Vuonna 2020 EPV Voiman liiketoiminta-alueella työskenneltiin tiiviisti päästöttömän energiatuotannon parissa. Ydinjätteen loppusijoituspaikan rakentaminen eteni suotuisasti, ja EPV aloitti kehittämään yhteistyökumppaneiden kesken edistyksellistä vetyhanketta uusiutuvan sähkön varastoimiseksi. Sateinen vuosi lisäsi ilmastoystävällisen vesivoiman tuotantomääriä.

Ydinvoimasektori työllisti EPV Voiman liiketoiminta-aluetta vuonna 2020 monella tapaa. EPV:n omistusyhteysyritys Teollisuuden Voima (TVO) hallinnoi Olkiluodon ydinvoimaloita. Vuoden aikana voimaloiden ydinjätteen loppusijoituspaikan rakentaminen edistyi harppauksilla.

Posiva on ydinjätehuollon asiantuntija, joka huolehtii omistajiensa, Teollisuuden Voiman ja Fortumin, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimuksista, loppusijoituslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä sekä laitoksen sulkemisesta käytön jälkeen. Posiva aloitti keväällä 2020 Olkiluodon peruskallioissa loppusijoitustunnelien louhintaurakan. Seuraavan kahden vuoden aikana jatketaan keskustunneleiden louhintaa ja saadaan valmiiksi viisi ensimmäistä loppusijoitustunnelia. Toinen loppusijoituksen mahdollistava projekti on kapselointilaitoksen rakentaminen. Syksyllä kapselointilaitoksen rakenteet nousivat jo maanpinnan tasolle. Kapselointilaitoksella käytetyt ydinpolttoaineniput kuivataan ja suljetaan kaasutiiviisti loppusijoituskapseleihin.

Ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelua on tehty suunnitelmallisesti jo lähes 40 vuotta. Posiva on saanut nyt kansainvälistä huomiota käytetyn ydinjätteen maailman ensimmäisenä loppusijoittajana.

– Ydinpolttoaineniput kuivataan ja suljetaan kaasutiiviisti loppusijoituskapseleihin, jotka varastoidaan Olkiluotoon louhittuihin onkaloihin. Kapseleiden sijoitus aloitetaan 2020-luvun aikana, kertoo EPV Voiman liiketoiminta-alueen johtaja Niko Paaso.

Niko Paaso
Niko Paaso

Olkiluodon voimalaitoksella onnistuttiin hyvin COVID-19-erikoisjärjestelyissä

Olkiluodon ydinvoimalaitosten vuosihuollot sujuivat hyvin COVID-19-erikoisjärjestelyistä huolimatta. Olkiluoto 2:lle järjestettiin polttoaineenvaihtoseisokki, ja Olkiluoto 1:n huoltoseisokin laajuutta muutettiin poikkeustilanteen vuoksi. Suurimmat muutostyöt siirrettiin myöhemmäksi.

TVO sai elokuussa päivitetyn aikataulun Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönotosta. Laitoksen valmistuminen viivästyy jälleen. Uuden aikataulun mukaan polttoaine ladataan maaliskuussa 2021 ja laitosyksikkö kytketään valtakunnan sähköverkkoon lokakuussa 2021. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Ydinvoiman tuotantovuosi Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä oli kokonaisuudessaan hyvä. Joulukuussa tapahtui ainoa pidempikestoinen häiriötilanne.

Tuulisähkön varastoimiseksi kehitteillä yhteinen vetyhanke ja akkuinvestointi

Globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa uusiutuvan sähkön varastoinnilla on merkittävä rooli. Vuonna 2020 EPV:ssä tutkittiin ja kehitettiin vaihtoehtoja tuulisähkön varastoimiseen. Paason mukaan hankevalmistelut keskittyivät erityisesti sähköakku- ja vetyteknologiaan.

Sähköakuilla tulee olemaan merkittävä rooli tulevaisuudessa sähköverkon toiminnan tuennassa. Akut sopivat käytettäväksi sähkötehon äkillisissä tarpeissa, koska niiden reagointikyky on erittäin nopea.

Vaasalaistoimijat ovat aloittaneet loppuvuodesta keskustelun yhteishankkeesta, jossa tavoitteena on tuottaa uusiutuvalla sähköllä vetyä, joka varastoitaisiin ja käytettäisiin myöhemmin sähkön tuotantoon. Järjestelmä tuottaisi vetyä tuulisina ajanjaksoina ja tuottaisi sähköä tilanteissa, jolloin tuulisähköä on vähemmän tarjolla. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä EPV:n, Wärtsilän, Vaasan Sähkön ja Vaasan kaupungin kanssa.

Tuleva vetylaitos nähdään tärkeänä osana EPV:n lämmön- ja sähköntuotannon päästöttömiä ratkaisuja. Vedyn- ja energiantuotannossa syntyvä lämpö on tarkoitus integroida alueen olemassa olevaan kallioluolalämpövarastoon ja samalla maksimoida systeemin kokonaishyötysuhde. Osapuolten tavoitteena on selvittää hankkeen tukimahdollisuuksia ja päästä aloittamaan hanke vuonna 2021.

Vesivoimalla oli hyvä tuotantovuosi

EPV Energialla on vesivoimaosuuksia Suomessa PVO-Vesivoiman ja Ruotsissa Voimapihan kautta. Vuosi 2020 oli sateinen, joten vesivoiman tuotantomäärät olivat normaalia suuremmat Suomessa ja Ruotsissa. Vesivoimakoneiden käytettävyydet pysyivät myös hyvällä tasolla.

PVO-Vesivoima käynnisti uuden hankkeen Iijoen vaelluskalakantojen vahvistamiseksi. Hankkeessa Haapakosken voimalaitokselle rakennetaan alasvaellusväylä ja kiinniottolaite smolteille, eli lohen ja taimenen poikasille.