KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA €20202019
Liiketoiminta
Liiketulos22 830 864,0225 277 030,88
Oikaisut liiketulokseen 1)30 580 756,8524 992 636,96
Käyttöpääoman muutos 2)-2 624 362,601 349 628,71
Saadut osingot356 360,00224 592,00
Saadut korot432 373,36432 218,70
Maksetut korot-3 091 069,84-3 070 060,72
Muut rahoitustuotot ja -kulut-2 358 252,54-2 807 033,81
Verot-12 450,30- 826 858,72
Liiketoiminnan rahavirta46 114 218,9545 572 154,00
Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin lis.(-)-59 119 514,16-42 593 453,38
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin väh.(+)3 377 988,441 536 706,34
Investointiavustukset823 070,830,00
Saadut pääomanpalautukset5 000 000,0012 902 053,69
Pysyvien vastaavien luovutustulot616 500,006 854 550,21
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-21 178 835,000,00
Investointien rahavirta-70 480 789,89-21 300 143,14
Rahoitus
Osakeanti9 000 000,0010 000 000,00
Maksetut pääomanpalautukset0,00-28 190 867,43
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)-1 100 000,000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot75 748 035,8819 173 397,58
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-27 729 914,54-32 350 485,15
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-22 163 636,00-3 500 000,00
Rahoituksen rahavirta33 754 485,34-34 867 955,00
Rahavarojen muutos9 387 914,40-10 595 944,14
Likvidit varat 1.1.68 937 893,4879 533 837,62
Likvidit varat 31.12.78 325 807,8868 937 893,48
1) Oikaisut liiketulokseen
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta1 349 543,87631 468,85
Poistot ja arvonalentumiset29 367 232,3627 699 440,52
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)-331 666,33-3 788 482,45
Erät, joihin ei liity maksua195 646,95450 210,04
30 580 756,8524 992 636,96
2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)446 931,475 131 672,83
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+)-2 410 239,68-1 236 128,93
Korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)-661 054,38-2 545 915,18
-2 624 362,601 349 628,71