Uuden sähkön vallankumous

Vuosi 2020 kirkasti EPV:n päästöttömän energian vision. Kehitimme konsernille uuden strategian, joka kantaa nimeä uuden sähkön vallankumous. Strategian keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Muutos tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

293 M€

Liikevaihto

80 M€

Investoinnit

45 %

Omavaraisuusaste

115

Henkilöstö

EPV Voima

Lue lisää

EPV Lämpö

Lue lisää

EPV Tuulivoima ja aurinkovoima

Lue lisää

EPV Verkkoliiketoiminta

Lue lisää

EPV Energianhallinta

Lue lisää

Hallituksen toimintakertomus 2020

Lue lisää

Tiilinpäätös 2020

Konsernin talous kehittyi viime vuonnakin suotuisasti. Haasteellisinakin aikoina me olemme jatkaneet hellittämättä työtämme kohti päästötöntä energiantuotantoa ja investoineet uuteen sähköön.

Yritysvastuuraportti 2020

Toimimme jatkuvasti taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden puolesta.
Lue yritysvastuun toimistamme vuoden 2020 aikana.

 

Lue EPV:n yritysvastuuraportti 2020
Tulosta vuosikertomus pdf-tiedostoksi
Tulosta

Sähköntuotanto

Vuonna 2020 konsernimme sähköntuotanto oli yhteensä 3 396 GWh.

Uusiutuvat

0.0% Vesivoima 438 GWh
0.0% Tuulivoima 868 GWh
0.0% Puu + muu bio 198 GWh

Päästöttömät

0.0% Vesivoima 438 GWh
25.6% Tuulivoima 868 GWh
0.0% Puu + bio 198 GWh
0.0% Ydinvoima 1224 GWh
0.0% Teollisuuskaasut 167 GWh

Kotimaiset

0.0% Vesivoima 115 GWh
0.0% Tuulivoima 868 GWh
0.0% Puu + muu bio 198 GWh
0.0% Ydinvoima 1224 GWh
0.0% Teollisuuskaasut 167 GWh
0.0% Turve 321 GWh

Muu

0.0% Kivihiili 178 GWh
0.0% Muu fossiilinen 2 GWh