Vuosi 2020 kirkasti EPV Energian päästöttömän energian vision. Kehitimme konsernille uuden strategian, joka kantaa nimeä uuden sähkön vallankumous. Strategian keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Muutos tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Maapallon nykyinen tila vaatii suurta muutosta, ja päästöjen alasajoa on nopeutettava. Yhteiskuntavastuullisena yhtiönä EPV ryhtyy nyt kiihdyttämään näitä toimenpiteitä. Uusi strategiamme valmistui toimintavuoden 2020 aikana. Strategia mallintaa koko yhteiskunnan energiantuotantojärjestelmän uudistamisen.

Linjauksemme mukaan EPV:n energiantuotanto muuttuu täysin päästöttömäksi jo 2020-luvun aikana. Piirustuspöydällämme on nyt 1 000 miljoonan euron investoinnit uuteen sähköön. Uutta sähköä luovat tulevaisuudessa ainoastaan päästöttömät energialähteet aurinko, tuuli, vesi ja ydinvoima, jotka ovat koko strategiamme keskiössä. Tämän lisäksi hyödynnämme päästöttömiä raaka-ainevirtoja, kuten metsäenergiaa, sekä kiertotalouden tuotteita, kuten teollisuuden tuotekaasuja.

 

Tulevaisuuden energiajärjestelmää hallitaan energiavarastoilla ja uudella teollisuudella

Suuri osa tulevaisuudessa käyttämästämme energiasta on suoraan peräisin auringosta, ja saamme sitä käyttöömme silloin, kun luonto niin määrää. Koska uutta sähköä saadaan pääosin luonnon ehdoilla, uusi energiajärjestelmä on vaikeammin hallittavissa ja sähkön hinta vaihtelee saatavuuden mukaan. Perinteisten tuotantoinvestointien lisäksi EPV:n on siis tehtävä paljon muutakin, jotta energiajärjestelmä pysyy hallinnassa.

Vastaamme haasteeseen energiantuotannon perusteellisella riskienhallinnalla: energiavarastoja ja joustavaa tuotantoa on lisättävä ja kulutuksen ohjausta on kehitettävä. Uutta teollisuutta on synnyttävä, ja myös lämpöä tuotetaan tulevaisuudessa yhä enemmän sähköllä. Sähkön tuottaminen ja kulutus kasvavat tulevaisuudessa merkittävästi. EPV tulee jatkossakin hallinnoimaan sähkömarkkinariskiään ja tase- ja energiahallintaansa edistyksellisessä Operaatiokeskuksessaan.

Uusi energia-aika tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Aiemmin sähköntuotantoa ohjattiin kulutuksen ehdoilla. Nyt kulutuksen täytyy alkaa yhä enemmän elämään tuotannon ehdoilla.  Teknologiaseurantaan ja hinta- ja markkina-analyysiin on jatkossa panostettava uudella tavalla. Ketterin ja nopein toimija alalla on pelikentän tähti.

EPV integroituu tulevaisuudessa myös muiden sektoreiden kuten teollisuuden energiaresurssien kanssa. Liittoudumme ja kehitämme yhdessä uuteen sähköön perustuvia ratkaisuja esimerkiksi lämmöntuotantoon ja teollisuuden prosesseihin. Uuden sähkön avulla kytkemme teollisuuden ja energia-alojen tarpeita toisiinsa.

Muutos on jo alkanut

Tuleva transformaatio näkyy energia-alalla jo nyt. Yritykset luovat nahkaansa ja kehittävät toimintaansa kestävämmäksi. Muutos koskee lopulta koko yhteiskuntaa ja kaikkia sen toimijoita. Sähköllä on kaikessa keskeinen rooli, ja tästä syystä puhummekin uuden sähkön vallankumouksesta.

Myös EPV on ottanut jo tärkeitä askeleita uuden strategiansa ja uuden sähkön vallankumouksen toteutumiseksi: Vaasan Vaskiluodossa on vihitty käyttöön innovatiivinen lämpöenergiavarasto, joka kivihiilen käytön vähentämisen lisäksi tuo runsaasti joustoa tulevaisuuden energiatuotantoratkaisuihin. Suuri askel on myös EPV:n, Wärtsilän, Vaasan Sähkön ja Vaasan kaupungin uusiutuvan sähkön tuleva varastointilaitos, jossa vedyn valmistuksella ja varastoinnilla kyetään hyödyntämään uusiutuvan energian ylituotantotilanteet.

Kiitos asiantuntijoillemme, olette edelläkävijöitä

Suuret muutokset vaativat aina parhaat osaajat ruoriin. Haluan lämpimästi kiittää koko EPV:n organisaatiota tärkeästä työstä, edistyksellisistä ratkaisuista ja visionäärisistä hankkeista. Uusien teknologioiden kokeilut kuten lämpövarasto ja vetyhanke vaativat luonnollisesti huippuluokan asiantuntemusta. Tuulituotannon ennustaminen ja optimoitu sähkökauppa perustuvat vaativiin algoritmeihin ja tekoälyyn, joita EPV hyödyntää menestyksekkäästi. Voimme olla ylpeitä tästä maailmanluokan energiaosaamisestamme. Asiantuntemus on tärkein työkalu, jolla uuden sähkön vallankumouksessa onnistutaan.

 

Rami Vuola
Toimitusjohtaja

EPV Energia Oy