EPV ENERGIANHALLINTA

EPV Energianhallinta -liiketoiminta-alue tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille ja EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiantuotantoyhtiöille.

EPV Energianhallinnan liiketoiminta-alueen vuosi 2020 keskittyi energiajärjestelmien optimointiin ja algoritmien kehittämiseen. EPV panosti edistyneeseen riskienhallintaan ja kyberturvallisuuteen, joilla energiajärjestelmä turvataan tulevaisuudessakin. Sähkökaupparobottia automatisoitiin pidemmälle ja varauduttiin jo tulevaan varttitaseeseen.

EPV Energianhallinnan liiketoiminta-alueella tuotetaan energiahallintapalveluita EPV:n osakkaille ja EPV:n omistamille ja osaomisteisille energiantuotantoyhtiöille.

Oma energianhallintaan keskittyvä operointikeskus mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamisen. EPV:n osakkaiden palveluihin kuuluvat erilaiset osakkaiden tukkusähkötaseen hallintaan tehtävät palvelut sekä sähkön osto ja myynti Pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Operointikeskuksen toinen päätehtävä on EPV:n tuotantoyhtiöiden tuotannon suunnittelu ja ohjaus ja sen kautta tuottojen optimointi tukkusähkömarkkinoilla sekä kustannusten minimointi tasesähkömarkkinoilla.

Sähkön ja lämmön tuotantoa optimoitiin Vaasassa ja Seinäjoella

Vuonna 2020 sekä Vaasan että Seinäjoen energiajärjestelmissä jatkettiin optimointiin liittyvää kehitystyötä. Vaasassa optimointiin liitettiin Vaskiluodon uusi lämpövarasto

EPV kehitti myös vesivoiman tuotannon optimointia ja jatkokehitti yhdessä kumppaneiden kanssa edistyneitä algoritmeja tuulivoiman ennustamisen tarpeisiin.

– Ennustealgoritmeissa on myös jo varauduttu 15 minuutin kaupankäyntijaksoon, kertoo EPV Energianhallinnan liiketoiminta-alueen johtaja Reima Neva.

Eurooppalaisen sähkömarkkinaintegraation säätelyn mukaan sähkökauppa on muuttumassa nykyistä tunnin resoluutiota nopeatempoisemmaksi. 15 minuutin kaupankäyntijakso eli varttitase tulee käyttöön keväällä 2023. EPV:n asiantuntijat ovat mukana useissa alan edunvalvontaan liittyvissä toimikunnissa.

Sähkökaupparobotin kyvykkyydet laajenivat

EPV kehitti edelleen sähkökaupparobottiaan, joka tekee päivän sisäistä kaupankäyntiä. Robotti toimii sähköpörssissä myyden ja ostaen sähköä määritettyjen reunaehtojen mukaan. Reunaehtoja on tähän mennessä säädetty manuaalisesti markkinatilanteen mukaan.

– Näin pystymme hankkimaan kulutuksen ja tuotannon joustokyvylle lisätuottoja ja pienentämään tasesähkön kustannusriskiä, Neva kertoo.

Vuonna 2020 sähkökauppaa automatisoitiin askel pidemmälle. Robotin kaupankäyntiparametrit muuttuvat nyt automaattisesti markkinatilanteen muutoksien mukaan. Tämän ansiosta robotin käymä kauppa on entistä tuottavampaa.

Nevan mukaan robottien käyttö laajenee ja niistä tulee välttämättömiä työkaluja uudenlaisessa energiamaailmassa, joka on menossa yhä reaaliaikaisempaan suuntaan uusiutuvien energialähteiden vuoksi.

– Robotinkin on mukauduttava näihin muutoksiin, mutta myös operointikeskuksen henkilökunnan osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan toimintaa ennakoivana, kontrolloivana ja tarvittaessa toimintaan puuttuvana tekijänä, hän huomauttaa.

Riskienhallinnalla varaudutaan poikkeustilanteisiin

EPV kehitti riskienhallintaa erilaisten häiriöiden varalta. Suurhäiriön varalta tehtiin varavalvomosuunnitelmat. Riittävällä maantieteellisellä hajautuksella pienennetään
mahdollisen laajemman alueellisen sähkönjakeluun tai tietoliikenteeseen liittyvän häiriötilanteen vaikutuksia. Henkilökunta siirtyy tarpeen mukaan varatiloihin.
EPV on jatkanut varautumistaan Olkiluoto 3:n valmistumiseen. Tehdyillä järjestelyillä varmistetaan, että kaikki yhtiön säätökykyinen tuotantokapasiteettia saadaan aktivoitua, jos Olkiluotoon tulee häiriöitä. Historiallisesti näitä on tapahtunut kerran pari vuodessa, viimeksi joulukuussa 2020.

– Häiriöiden kustannusvaikutukset ovat aina suuret. Säätökyvyllä ja suurella kokonaissähkötaseellamme voidaan kuitenkin kustannusvaikutuksia omistajillemme pienentää, Neva perustelee.

Riskienhallinta liittyy myös lämpövaraston optimointiin. Jos ilmaantuisi suurempi häiriö, lämpövarastossa olevaa lämpöä voidaan purkaa kaukolämmön tarpeisiin ja tehdä häiriötilanteen aikana tavallista enemmän sähköä kompensoimaan sähkövoimajärjestelmään syntynyttä tuotantovajetta.

Siirtyminen yksitasemalliin

EPV teki vuoden aikana valmistelutöitä siirtyäkseen regulaation edellyttämällä aikataululla 1.11.2021 toiminnassaan 2-tasemallista 1-tasemalliin. Yksitasemallissa sähkökaupassa luovutaan erillisistä tuotanto- ja kulutustaseista ja ne käsitellään jatkossa samassa sähkötaseessa. Nykyisin ennustetun ja jälkeenpäin todetun tuotannon tai kulutuksen poikkeamat lasketaan Suomessa ja muualla Pohjoismaissa erikseen tuotannolle ja kulutukselle ja poikkeamille sovelletaan eri hinnoitteluperiaatteita.

Eurooppalaisen harmonisoinnin sekä pohjoismaisen tasehallintahankkeen (NBM) myötä malli muuttuu yksitasemalliksi. Tämä mahdollistaa tuotantopoikkeamien kompensoimisen samoin ehdoin toisen tuotantolaitoksen lisäksi myös kulutusta pienentämällä. Tämä edesauttaa ja yksinkertaistaa tuotannon ja kulutuksen kaupallista tasapainottamista siirryttäessä kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa, jossa erilaisten joustojen merkitys kasvaa sähkövoimajärjestelmän tasapainottamisessa.

Energiakaupan optimointiin tulee jatkossa lisää uusia elementtejä, kuten lämmön tuottaminen sähköllä ja sähköllä tuotetut polttoaineet, joilla tehdään edelleen sähköä tai lämpöä. Joustojen arvottaminen erityyppisille toimijoille yhtäläisin ehdoin on keskeinen osa tätä muutosta.

Pilvipalvelujen käytön laajentaminen ja kyberturvan kehittäminen

Pilvipalveluiden käyttö laajenee yleismaailmallisesti ja omissa tiloissa tai yhteistyökumppaneiden konesaleissa sijaitsevia tietojärjestelmiä siirretään järjestelmätoimittajan pilvipalveluihin. Kehitys on väistämätön, ratkaisuja ei välttämättä enää edes myydä muulla tavalla kuin toimittajan pilviratkaisuna. Muutokseen on sopeuduttava ja huolehdittava millä periaatteilla ja tietoturvaratkaisuilla pilvipalveluita otetaan käyttöön. Käyttö edellyttää usein usean yhteistyökumppanimme palveluiden johtamista ja toimivaa yhteistyötä.

Konsernin yhtiöille tehtiin useita tietoturva-auditointeja ja henkilöstölle järjestettiin kyberturvallisuuskoulutuksia.

– EPV:n tietojärjestelmien kyberturvallisuus on toiminnallemme ratkaisevan tärkeää. Tästä syystä pyridmme pitämään osaamisemme ja järjestelmämme jatkuvasti ajan tasalla, voimakkaasti muuttuvassa kybermaailmassa, Neva painottaa.