EPV TUULIVOIMA JA AURINKOVOIMA

EPV Tuulivoima ja aurinkovoima -liiketoiminta-alueen tavoitteena on lisätä päästöttömän energiatuotannon osuutta konsernissa.

EPV Tuulivoima ja aurinkovoima -liiketoiminta-alueella panostettiin vuoden 2020 aikana tuulivoiman rakentamiseen ja aurinkovoiman jättihankkeen suunnitteluun turvetuotantoalueelle. Vuosi oli tuulinen, ja EPV:n tuulivoimapuistoissa tehtiin tuotantoennätyksiä.

EPV Tuulivoima rakensi vuoden 2020 aikana Teuvan Paskoonharjun 23 tuulivoimalan puistoa. Tämä on EPV:n ensimmäinen täysin ilman yhteiskunnan tukea tehtävä tuulivoimapuistoinvestointi. Puistossa oli ennestään kaksi voimalaa, ja vuonna 2020 alkoi 21 voimalan laajennustyömaa. Rakennustyöt etenivät suunnitelmien mukaan.

– Alueen infra saatiin valmiiksi, ja voimaloiden pystytys voi alkaa vuonna 2021. Koko puisto valmistuu käyttöön vuonna 2022, toimialueen liiketoimintajohtaja ja EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski kertoo.

Valmistuessaan Teuvan Paskoonharjun puisto on EPV:n viides teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto, ja sen vuotuinen tuotto on lähes 400 000 MWh. Puiston myötä EPV:n konsernin yhteinen tuulivoimatuotanto tulee ylittämään jo yhden terawattitunnin rajan.

Kuudes tuulivoimapuisto valmistelussa

Frans Liski

Vuonna 2020 EPV teki esivalmistelutöitä Närpiön Norrskogenin alueelle nousevalle 17 tuulivoimalan tuulivoimapuistolle. Kyseessä on EPV:n kuudes teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto.

– Syksyllä 2020 tehtiin alueen esivalmistelutöitä muun muassa perusparantamalla sähköaseman tie. Myös puuston raivausta aloitettiin, Liski kertoo.

Norrskogenin tuulivoimapuiston investointia valmistellaan vuoden 2021 aikana.

EPV:n investointivalmistelussa oli vuoden aikana myös kolme muuta uutta puistoa, jotka sijaitsevat Laihialla, Simossa ja Kuusamossa.

Aurinkovoiman jättihanke suunnitteilla Etelä-Pohjanmaalle

Aurinkovoiman taloudellinen kilpailukyky on parantunut viime vuosina, ja trendin ennustetaan jatkuvan. Vuonna 2020 EPV Energian suunnittelupöydälle tuli ensimmäinen teollisen mittakaavan aurinkovoimahanke.

Sami Kuitunen

Puiston optimaalista sijaintia selvittäessään EPV päätyi Lapualla sijaitsevaan Heininevan turvetuotantoalueeseen, jonka toimintaa ollaan ajamassa alas. Pinta-alaltaan Heinineva on suuri ja avara sekä varjostuksiltaan lähes esteetön. Hanke sai vuoden aikana lainvoimaisen suunnittelutarveratkaisun, ja alueen tulevasta käytöstä lähetettiin lupahakemukset.

– Heininevan turvetuotannon on arvioitu loppuvan vuonna 2023. Alue tarjoaa hyvinkin potentiaalisen kohteen aurinkosähkön tuottamiselle, kertoo Sami Kuitunen, EPV:n kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja.

EPV hyödyntää Lapuan aurinkovoimapuiston suunnittelussa EPV:n Alavuden aurinkovoiman mittauslaitoksessa kerättävää tietoa.

Heininevan aurinkovoimapuisto olisi valmistuessaan Suomen ylivoimaisesti suurin. Suunnitellun puiston avainluvut:

  • Alueen koko 170 ha
  • Puiston kokonaisteho 100 MWp
  • 300 000–400 000 paneelia
  • Yhden paneelin teho 400 Wp
  • Puiston elinkaaren keskituotto noin 90–95 GWh
  • Paneelitelineiden pituus 150 km

Hanke voisi toteutua arviolta myöhemmin 2020-luvulla. Kuitusen mukaan puiston toteutumiseen vaikuttavat silloisen aurinkokennoteknologian kilpailukykyisyys, rakentamisen kustannustehokkuus ja osakkaiden investointitarpeet.

Nykyisten tuulivoimapuistojen vuosi 2020

Vuosi 2020 oli tuotannoltaan ennätyksellinen kaikissa EPV:n tuulivoimapuistoissa. Yhteistuotanto oli jopa 868 GWh.

Metsälän tuulivoimapuistossa sattui syyskuussa kaksi poikkeuksellista tapahtumaa, joissa tuuliturbiinin siipi rikkoutui ja putosi alas voimalan juurelle. Molemmat vahingot liittyivät ukkosenilmoihin ja salamaniskuihin. Tarkemmat tekniset selvitykset ja korjaavat toimenpiteet jatkuvat vielä kevätkaudella 2021.

Merituulivoimassa tulevaisuuden mahdollisuuksia

Poliittisesti paljon mielenkiintoa herättänyt merituulivoima on jatkuvasti tutkinnassa myös EPV:llä. EPV on osakkaana Rajakiiri Oy:ssä ja Suomen Merituuli Oy:ssä ja seuraa tiiviisti merituulivoiman teknologian kehittymistä. Kustannuskehityksen odotetaan olevan suotuisaa myös merituulivoimapuolella tulevina vuosina.

EPV:n tuulivoiman kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana

Tuulivoimaa EPV Energialle