Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 277 516 373,28 euroa, josta tilikauden tulos on 213 852,73 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Vaasassa 15. maaliskuuta 2021

 

Miapetra Kumpula-Natri
Puheenjohtaja

 

Olli Arola

 

Stefan Damlin

 

Jouni Haikarainen

 

Vesa Hätilä

 

Jari Lepistö

 

Anders Renvall

 

Joakim Strand

 

Markku Vartia

 

Juha-Pekka Weckström

 

Rami Vuola
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 

ERNST & YOUNG OY

Tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti
KHT
Kristian Berg
KHT