TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2020201920202019
9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.1 4501 458181 254
Lisäykset 26900
Vähennykset0-170-1 237
Hankintameno 31.12.1 4761 4501818
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-482-4020-360
Vähennysten kertyneet poistot 000360
Tilikauden poistot -80-8000
Kirjanpitoarvo 31.12.9149681818
Liikearvo
Hankintameno 1.1.6 0006 00000
Hankintameno 31.12.6 0006 00000
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-4 400-4 00000
Tilikauden poistot -400-40000
Kirjanpitoarvo 31.12.1 2001 60000
Päästövähenemät
Hankintameno 1.1.3 1063 7503 1063 750
Lisäykset 740683740683
Vähennykset-3 378-1 327-3 378-1 327
Hankintameno 31.12.4683 1064683 106
Kirjanpitoarvo 31.12.4683 1064683 106
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.26 67926 5133 5364 702
Lisäykset 215166072
Vähennykset000-1 238
Hankintameno 31.12.26 89426 6793 5363 536
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-9 899-8 510-2 947-3 819
Vähennysten kertyneet poistot0001 184
Tilikauden poistot -1 387-1 389-312-311
Kirjanpitoarvo 31.12.15 60816 780277589
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.37 23537 7226 6609 707
Lisäykset 981858740755
Vähennykset-3 378-1 344-3 378-3 802
Hankintameno 31.12.34 83837 2354 0226 660
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-14 781-12 912-2 947-4 179
Vähennysten kertyneet poistot0001 544
Tilikauden poistot -1 867-1 869-312-311
Kirjanpitoarvo 31.12.18 19122 4547633 713
10. AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-alueet
Hankintameno 1.1.11 23310 8291 9922 549
Lisäykset 2842 26501 545
Vähennykset-266-2 3700-2 102
Siirrot erien välillä13250900
Hankintameno 31.12.11 38211 2331 9921 992
Kirjanpitoarvo 31.12.11 38211 2331 9921 992
Maa-alueiden hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset
Hankintameno 1.1.01 68201 682
Vähennykset0-1 6820-1 682
Arvonkorotukset 31.12.0000
Turvevarat
Hankintameno 1.1.4 5714 48300
Lisäykset 18800
Hankintameno 31.12.4 5724 57100
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-334-18700
Tilikauden poistot -180-14600
Tilikauden arvonalentumiset-572000
Kirjanpitoarvo 31.12.3 4864 23700
Rakennukset
Hankintameno 1.1.78 37979 0882 9785 924
Lisäykset1 293178316
Vähennykset0-8860-2 963
Hankintameno 31.12.79 67278 3792 9812 978
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-16 407-14 093-2 381-4 139
Vähennysten kertyneet poistot076701 812
Tilikauden poistot -3 116-3 081-49-53
Kirjanpitoarvo 31.12.60 14961 972551597
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.384 018379 7312 67017 942
Lisäykset14 3541)3 88132197
Investointiavustukset-105000
Vähennykset-62-4290-15 470
Siirrot erien välillä083600
Hankintameno 31.12.398 205384 0182 7022 670
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-98 446-79 383-2 258-7 282
Vähennysten kertyneet poistot4417605 119
Tilikauden poistot -20 032-19 239-94-95
Kirjanpitoarvo 31.12.279 771285 572350411
Kirjanpitoarvosta 31.12. tuotantotoiminnan koneiden ja
laitteiden osuus278 773284 445232258
Siirtoverkosto
Hankintameno 1.1.79 12472 515050 946
Lisäykset4 2409 62500
Vähennykset0-2 1800-50 815
Siirrot erien välillä0-83600
Hankintameno 31.12.83 36379 1240132
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-23 308-21 2240-19 257
Vähennysten kertyneet poistot0436019 126
Tilikauden poistot -2 813-2 51900
Kirjanpitoarvo 31.12.57 24355 81600
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.1 0811 08100
Hankintameno 31.12.1 0811 08100
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-791-71900
Tilikauden poistot -72-7200
Kirjanpitoarvo 31.12.21729000
Keskeneräiset turvehankinnat
Hankintameno 1.1.3281 39200
Vähennykset-196-55600
Siirrot erien välillä-132-50900
Hankintameno 31.12.032800
Kirjanpitoarvo 31.12.032800
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.39 67214 897211410
Lisäykset47 57334 5905611
Vähennykset-11 039-9 8150-210
Hankintameno 31.12.76 20539 672267211
Kirjanpitoarvo 31.12.76 20539 672267211
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.598 406564 0167 98277 771
Lisäykset67 74550 626911 770
Investointiavustukset-105000
Vähennykset-11 563-16 2370-71 559
Hankintameno 31.12.654 482598 4068 0737 982
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.-139 286-115 606-4 771-30 679
Vähennysten kertyneet poistot441 379026 056
Tilikauden poistot -26 214-25 058-143-148
Tilikauden arvonalentumiset -572000
Kirjanpitoarvo 31.12.488 455459 1203 1593 211
11. AKTIVOIDUT KORKOMENOT
Aktivoitu tilikaudella64628500
Aktivoituja korkomenoja poistamatta
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat93128500
Muut pitkävaikutteiset menot12813400
Rakennukset ja rakennelmat61764700
Koneet ja kalusto3 2923 51700
4 9684 58300
12. SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.264264163 945152 136
Lisäykset0011 00011 810
Hankintameno 31.12.264264174 945163 945
Kirjanpitoarvo 31.12.264264174 945163 945
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1.138 089151 815131 390144 485
Vähennykset-6 700-13 726-5 000-13 094
Hankintameno 31.12.131 389138 089126 390131 390
Kirjanpitoarvo 31.12.131 389138 089126 390131 390
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.5 1935 1965 1935 196
Vähennykset0-30-3
Hankintameno 31.12.5 1935 1935 1935 193
Kirjanpitoarvo 31.12.5 1935 1935 1935 193
Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1.1.143 546157 274300 529301 816
Lisäykset0011 00011 810
Vähennykset-6 700-13 729-5 000-13 097
Hankintameno 31.12.136 846143 546306 529300 529
Kirjanpitoarvo 31.12.136 846143 546306 529300 529
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
SIJOITUKSET
Yhtiön nimiKotipaikkaKonsernin
omistusosuus-%
Konsernin
äänivaltaosuus-%
Emoyhtiön
omistusosuus-%
Emoyhtiön
omistamat osakkeet
KplKirjanpitoarvo
Osuudet saman konsernin yrityksissä
EPV Alueverkko OyVaasa100,0100,0100,017 00017 455
EPV Bioturve OyVaasa100,0100,0100,01 0006 150
EPV Tase OyVaasa100,0100,0100,0500500
EPV Teollisuusverkot Oy (A)Vaasa90,090,090,0902 003
EPV Tuulivoima Oy (A)Vaasa100,0100,0100,05642 678
EPV Tuulivoima Oy (B)Vaasa100,0100,0100,05 20025 933
EPV Tuulivoima Oy (C)Vaasa100,0100,0100,04 70023 500
EPV Tuulivoima Oy (D) Vaasa100,0100,0100,010 00050 000
EPV Tuulivoima Oy (E) Vaasa100,0100,0100,02 43612 072
EPV Tuulivoima Oy (E) *)Vaasa100,0100,0100,01 8009 000
100,0100,0100,024 700123 183
Rajakiiri Oy (A)Tornio60,260,260,29 4313 313
Rajakiiri Oy (B)Tornio75,275,275,25 7624 246
65,165,165,115 1937 559
Seinäjoen Voima OyVaasa100,0100,0100,01 0011 353
Tornion Voima OyTornio100,0100,0100,07 50015 008
Vaasan Voima OyVaasa100,0100,0100,03 5001 473
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt OyVaasa100,0100,0100,04 000264
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
EPM Metsä OyVaasa50,050,050,0200 000174
Rapid Power OyVaasa50,050,050,05 0044
Suomen Merituuli OyHelsinki50,050,050,01 0001 000
Vaskiluodon Voima OyVaasa50,050,050,0300505
Raahen Voima OyRaahe25,025,025,0675 6258 376
Voimapiha Oy (A)Helsinki16,732,716,7200 00020 000
Woodtracker OyEspoo17,617,617,630 00030
Pohjolan Voima Oyj (A)5,2692 5497 793
Pohjolan Voima Oyj (B)3,2230 5582 735
Pohjolan Voima Oy (B2)5,3297 41820 669
Pohjolan Voima Oyj (C2)3,211 624138
Pohjolan Voima Oyj (C)14,3318 041467
Pohjolan Voima Oyj (M)3,09 355331
Pohjolan Voima Oyj (V)21,5224 7353 952
5,51 784 28036 085
Teollisuuden Voima Oyj (A)6,644 562 21311 399
Teollisuuden Voima Oyj (B)6,644 562 20347 000
6,689 124 41658 399
Manga LNG Oy5,01 389 8851 818
Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet
Suomen Energiavarat Oy (A)Vaasa100,04 4003
Suomen Energiavarat Oy (B)Vaasa3,91 1764 998
Muut192
306 529
*) Merkintäoikeustodistus
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2020201920202019
13. VAIHTO-OMAISUUS
Voimalaitosten polttoaineet8 8476 44700
Ennakkomaksut740730730730
9 5877 176730730
14. PITKÄAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset67 31545 03667 31545 036
Maksamaton osakepääoma 1)020 000020 000
Muut pitkäaikaiset saamiset14319498148
67 45865 23067 41365 185
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset1 5204201 520420
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset65 69544 51665 69544 516
15. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset29 80932 5808 37813 218
Lainasaamiset006 1006 050
Maksamaton osakepääoma 1)20 0009 00020 0009 000
Siirtosaamiset *)19 18513 0403 2922 727
Muut saamiset11 74415 5141 733728
80 73870 13439 50331 722
1) Osakeantisaamiset liittyvät tuulivoimainvestointeihin
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset--11
Lainasaamiset--6 1006 050
Siirtosaamiset1020
Muut saamiset071 249178
177 3526 229
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset3 1533 0452741
Siirtosaamiset2 6412 3302 6412 330
Muut saamiset3174853019
6 1115 8602 6982 390
*) Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotetut sähkön ostot2 5902 4882 5902 488
Jaksotetut sähkön ja lämmön myynnit7005791260
Jaksotetut päästöoikeusostot4171630216
Jaksotetut energiatuet13 5258 68000
Jaksotetut korkotuotot193209194184
Jaksotetut vakuutusmaksut9580380
Jaksotettu investointituki718000
Muut9489884239
19 18513 0403 2922 727
16. OMA PÄÄOMA
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.13 77313 77313 77313 773
Osakepääoman korotus17001700
Osakepääoma 31.12.13 94313 77313 94313 773
Osakeanti 1.1.66306630
Rekisteröimätön osakepääoma06630663
Siirto osakepääomaan-1700-1700
Osakeanti 31.12.493663493663
Ylikurssirahasto 1.1.051 933051 933
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon0-51 9330-51 933
Ylikurssirahasto 31.12.0000
Arvonkorotusrahasto 1.1.01 24501 245
Arvonkorotuksen purku0-1 2450-1 245
Arvonkorotusrahasto 31.12.0000
Vararahasto 1.1.05 27305 273
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon0-5 2730-5 273
Vararahasto 31.12.0000
Sidottu oma pääoma yhteensä14 43614 43614 43614 436
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.258 496191 144258 496191 144
Siirrot sidotun oman pääoman rahastoista057 205057 205
Osakeanti038 337038 337
Palautus osakkeenomistajille0-28 1910-28 191
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.258 496258 496258 496258 496
Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.97 76982 45018 80716 636
Arvonkorotuksen purku0-4370-437
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.97 76982 01318 80716 199
Tilikauden tulos12 95815 7572142 608
Vapaa oma pääoma yhteensä369 223356 265277 516277 303
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ383 659370 701291 953291 739
Poistoero
Poistoerosta omaan pääomaan kirjattu osuus94 17177 957--
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.
Edellisten tilikausien tulos--18 80716 199
Tilikauden tulos--2142 608
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto--258 496258 496
--277 516277 303
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Osakepääoma osakelajeittainkpl1000 €
A1-sarja
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 ja Olkiluoto 3 - ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö 3 630 8986 173
A2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 - ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö250 000425
A3-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n B2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 - ydinvoimalaitosyksiköltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö600 4861 021
B-sarja
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n C-sarjan ja Pohjolan Voima Oyj:n C2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Meri-Porin hiilivoimalaitoksella tuotettu sähkö64 653110
C-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n M-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Mussalon Voima Oy:ssä tuotettu sähkö 20 51735
D1-sarja
- oikeus saada yhtiön Vaskiluodon Voima Oy:n tai 1.1.2023 alkaen Vaasan Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Vaskiluodon voimalaitoksella tuotettu sähkö 562 500956
D2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n V-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Vaskiluodon Voima Oy:n Vaasan lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö 113 091192
D3-sarja
- oikeus saada yhtiön Seinäjoen Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Seinäjoen lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö13 50023
E1-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa vesivoimalla Suomessa tuotettu sähkö 543 375924
E2-sarja
- oikeus saada yhtiön osakkuusyhtiön Rapid Power Oy:n yhtiölle välittämä Norjassa vesivoimalla tuotettu ja Suomeen siirretty sähkö 265 440451
E3-sarja
- oikeus saada yhtiön Voimapiha Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa vesivoimalla Ruotsissa tuotettu sähkö110 000187
F-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n C-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Tahkoluodon ja Kristiinan voimalaitoksilla tuotettu sähkö197 964337
G-sarja
- oikeus muihin osakesarjoihin sisältymättömiin tuottoihin ja maksuvelvollisuus vastaaviin kuluihin 302 400514
M-sarja
- oikeus saada yhtiön Manga LNG Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama nesteytetty maakaasu (LNG) 6 00010
P1-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta hankkimat päästövähenemäoikeudet ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P1-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa oikeuksien suhteessa74 000126
P2-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta vuonna 2011 tai myöhemmin tehtyjen hankintapäätösten perusteella hankitut päästövähenemäoikeudet ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P2-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa oikeuksien suhteessa 43 80074
T1-sarja
- oikeus saada yhtiön Tornion Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Tornion lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö 120 000204
T2-sarja
- oikeus saada yhtiön Raahen Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Raahen CHP-voimalaitoksella tuotettu sähkö49 53184
W1-sarja
- oikeus saada yhtiön Rajakiiri Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö86 971148
W2-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö26 75645
W3-sarja
- oikeus saada yhtiön Suomen Merituuli Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö4 9878
W4-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö259 325441
W5-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n C-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö235 000400
W6-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n D-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö500 000850
W7-sarja *)
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n E-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö120 700205
8 201 89413 943
Kunkin osakesarjan omistajat vastaavat ao. sarjan kiinteistä kustannuksista osakemäärien suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa energiamäärien suhteessa.
*) Rekisteröimättömät osakeannit

 

YhtiökokouspäivämääräOsakesarjaSuunnattu anti
Määrä kplMerkintähinta yhteensä 1 000 €Osakepääoma 1 000 €SVOP 1 000 €
Maksamattomat
14.11.2019W7200 00020 00034019 660
Maksetut
14.11.2019W790 0009 0001538 847
290 00029 00049328 507

 

TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2020201920202019
17. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Laskennallinen verovelka kertyneestä poistoerosta24 74920 53600
18. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta265 036211 75253 10038 104
Muut pitkäaikaiset velat89 33288 13971 29672 319
354 369299 891124 396110 422
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut pitkäaikaiset velat73 09674 11971 29672 319
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta45 8603 47800
Muut pitkäaikaiset lainat71 29672 31971 29672 319
117 15675 79771 29672 319
19. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta54 33281 76600
Muut lyhytaikaiset lainat1 0221 6911 0221 691
Saadut ennakot181 81100
Ostovelat33 98836 11511 87915 450
Siirtovelat *)10 6368 2604 1525 024
Muut lyhytaikaiset velat8 0777 715578758
108 073137 35717 63222 922
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat014 6353 837
Muut lyhytaikaiset velat--0200
014 6354 037
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat7 80012 7367 06411 441
Muut lyhytaikaiset velat1 4362 1891 3922 064
9 23514 9258 45613 505
*) Siirtovelkojen olennaiset erät
Sähkön myynnit2 8832 9792 8832 979
Sähkön ostot1020280
Korkokulut1 4381 746384579
Jaksotetut päästökaupat654000
Polttoaineostot1 077000
Henkilöstökulujaksotukset1 5011 495855831
Jaksotetut verot698780632
Muut2 9121 16023
10 6368 2604 1525 024
20. VASTUUSITOUMUKSET
Tililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä83 00073 00023 00013 000
Käytössä15 67613 98000
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat56433934
Myöhemmin maksettavat4056636
96994569
Pantatut osakkeet, osakkeiden kirjanpitoarvo
Omistusyhteysyrityksen velasta1 8181 8181 8181 818
Takaukset
Omistusyhteysyrityksen velasta6 7835 6106 7835 610
Muun yrityksen velasta1 6101 6101 6101 610
Muut vastuut
Konserniyhtiön puolesta59 87076 88259 87076 882
Muut omat vastuut 1)50 20632 73939 66821 846
1) Yhtiö on antanut OL3-hankkeeseen liittyen osakaslainasitoumukset TVO:lle ja PVO:lle yhteensä 39,0 M€. Yhtiön A1- ja A3-osakkaat ovat antaneet yhtiölle vastasitoumuksia osakaslainasitoumusten kattamiseksi yht. 37,8 M€.
Emoyhtiön toimitilojen pitkäaikaista vuokrasopimusta on jatkettu kolmella vuodella alkaen 1.1.2020. Sopimuksesta aiheutuu yhtiölle vuokravastuu.
Tuulivoimahankkeisiin liittyy tavanomaiset, pitkäaikaiset vuokravastuut maanomistajille sekä vastuu tuotannon loppuessa laitteiden purkamisesta sekä kohteen ennallistamisesta.
21. JOHDANNAISSOPIMUKSET
Korkojohdannaiset
Yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti johdannaissopimuksia solmitaan vain suojaustarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksilla suojataan vieraan pääoman korkoriskiä muuntamalla vaihtuvakorkoiset lainat kiinteäkorkoisiksi. Suojaussuhteet ovat olennaisilta osin tehokkaita, poislukien negatiivisten viitekorkojen vaikutusta sopimuksiin, jotka erääntyvät ennen vuotta 2028. Suojattava riski ja suojausinstrumentti vastaavat ehdoiltaan muilta osin toisiaan. Sopimukset päättyvät vuosien 2021 - 2037 aikana. Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöshetkellä on paras arvio tulevista korkokuluista, joita sopimukset aiheuttavat vaikuttaen tulevien tilikausien korkokuluihin.
Sopimukset, jotka erääntyvät ennen vuotta 2028
Nimellisarvo175 533-45 000-
Käypä arvo-5 444--1 288-
Sopimukset, jotka erääntyvät vuonna 2028 tai myöhemmin
Nimellisarvo40 000---
Käypä arvo-2 412---
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
22. PÄÄSTÖOIKEUDET
Päästökauppajakso20202019-202020202019-2020
tn CO2 tn CO2 tn CO2 tn CO2
Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet118 386245 926--
Vuositasolle allokoituna118 386127 540--
Päästöoikeuksien käyttö2020201920202019
tn CO2 tn CO2 tn CO2 tn CO2
Päästömäärät 604 937735 161--
Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet 1.1. -118 386-127 540--
Päästöoikeuksien osto -451 000-620 000--
Päästövähenemien osto (CER) 0-254--
Alijäämä (+) / ylijäämä (-)35 551-12 633--
Myönnetyt käytettävissä olevat maksuttomat päästöoikeudet 31.12.108 579240 231--