EPV VERKKOLIIKETOIMINTA

EPV Verkkoliiketoiminta -alueella tuotetaan palveluja pääosin EPV Energian osakkaille, konsernin omille yhtiöille sekä sähkön siirron asiakkaina toimiville sähkönjakeluyhtiöille ja sähkön loppukäyttäjille.

EPV verkkoliiketoiminnan alueella lisättiin verkkokattavuutta ja kapasiteettia mahdollisia tulevia laajennuksia varten. EPV Alueverkko nimettiin merkittäväksi verkkoyhtiöksi Suomessa. Vuoden 2020 aikana asiakkaille ei ilmaantunut merkittäviä häiriöitä, ja liiketoiminta eteni suunnitellusti.

EPV Alueverkko Oy (EPA) on EPV Energia Oy:n 100% omistama tytäryhtiö. EPA:lla on asiakkaana jakeluverkkoyhtiöitä, suurteollisuutta, kasvihuoneviljelmiä ja energia-alan tuotantolaitoksia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla sekä Pohjois-Suomessa.

Verkkoa laajennettiin merkittävästi Torniossa

EPV:n osakkuusyhtiö EPV Teollisuusverkot Oy osti syksyllä 2020 Outokummun omistuksessa olleen sähköverkon Torniossa. Kauppaan kuuluivat:

 • 21,7 kilometrin pituinen Keminmaa-Sellee voimajohto (400 kV)
 • Selleen 400/110 kV sähköasema kiinteine rakenteineen
 • Sähköasemaan kuuluva 400/110 kV muuntaja

Kaupan yhteistoimintasopimuksen mukaan EPV Teollisuusverkot sitoutuu samalla kehittämään alueen siirtoyhteyksiä rakentamalla Selleen sähköasemalle toisen 400/110 kV muunnon sähköasemalaitteineen sekä uuden noin 1 kilometrin mittaisen 110 kV voimajohdon Sellee-Röyttä välille.

– Verkkokattavuuden laajennuksen myötä voidaan alueella varmistaa nykyinen sähkönsiirto. Samalla saamme lisäkapasiteettia tehtaan tulevia mahdollisia laajennuksia varten. Laajennushankkeen arvo on meille merkittävä, EPV verkkoliiketoiminnan johtaja Jukka Rajala sanoo.

Varmennettujen yhteyksien rakentaminen eteni kohti valmista

Energiavirasto on antanut Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridille toimeksiannon määritellä Emergency and Restoration -verkkosäännön 24 tunnin toimintakykyasetuksen mukaisiksi verkkoyhtiöiksi ne toimijat, joiden hallussa on sähköasemia, jotka siirtävät yli 30 megawatin tuotantolaitosten tehot kantaverkkoon.

EPV Alueverkko Oy on määritelty tällaiseksi merkittäväksi verkkoyhtiöksi ja asetuksen mukaisesti kyseisten sähköasemien toimintakyky on oltava vähintään 24 h varmennettu omakäyttösähkön sekä puhe- ja tietoliikenteen osalta. Tämän johdosta sähköasemien toimintavarmuutta parannetaan, jotta sähköjärjestelmän käytönpalautus häiriötilanteissa voidaan varmistaa. Vaatimuksen mukaisuus on oltava valmiina joulukuussa 2022.

Vuoden 2020 aikana viestiyhteyksien osalta tehtiin runsaasti vaadittuja varmennustoimenpiteitä, eli voimajohtojen ukkosjohtimiin rakennettiin valokuituyhteyksiä (OPGW). Valokuidut asennettiin jo lähes kaikille merkittäville sähköasemille, ja niiden käyttöönotto etenee suunnitellusti.

– Verkkojen varmentaminen parantaa entisestään EPV:n kyberturvallisuutta. Kaikkien verkkojemme varmentamistyöt etenivät hyvin kuluneen vuoden aikana mutta vielä on hieman tekemistä jäljellä, jotta viranomaisvaatimus on täytetty 2022 mennessä, Rajala kertoo.

Varmaa sähkönsiirtoa

Vuosi 2020 sujui sähköntoimittamisen osalta hyvin. Asiakkaille näkyviä merkittäviä häiriöitä ei ilmaantunut. EPA:n liiketoiminta eteni myös yleisesti ennakkoon suunnitellulla tavalla.

Sähkönsiirto voimalaitoksilta verkkoon kasvoi. Rajalan mukaan tuotannon siirto kasvaa enenevässä määrin kantaverkkoon siirrettäväksi myös tulevaisuudessa.

Fingrid Oyj teki investointipäätöksen uuden Kärppiön 400/110 kV sähköaseman rakentamisesta Teuvalle. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus myös EPA:n kyseiselle alueelle tulevien verkkoinvestointien ja etenkin tuotannon liittämiselle.

EPA:n toiminta laajeni vuonna 2020 edelleen

EPA:n toiminnan laajentamista jatkettiin vuonna 2020. Uusilla ja suunnitteilla olevilla voimajohtohankkeilla parannetaan nykyisen verkon siirtotilanteiden hallintaa ja mahdollistetaan esimerkiksi uusien tuulivoimapuistojen liittäminen ja tehonsiirto kantaverkkoon.

Vuonna 2020 tuulivoimatuotantoa varten tehtiin uusia liittymiä ja rakennettiin useita tuulivoimatuotantoon liitettäviä sähköasemia. Myös Närpiön alueen kasvihuoneviljely jatkaa kasvuaan, ja jälleen yksi uusi kasvihuoneliittymäsopimus tehtiin vuoden aikana.

Vuoden aikana valmistuneet voimajohtoinvestoinnit:

 • Vaskiluoto–Vaasa johdinvaihto
 • Seinäjoki–SEVO ukkosjohtimen vaihto Optical Ground Wire (OPGW) -johtimeksi

Rakenteilla olleet voimajohtoinvestoinnit:

 • Kristiinankaupunki–Närpiö ukkosjohtimen vaihto OPGW-johtimeksi

Luvitusvaiheessa olleet voimajohdot:

 • Perälä-Paskooharju
 • Perälä-Kroksmossen
 • Brändskogen-Rajavuori

Vuoden aikana käyttöönotetut uudistetut tai saneeratut sähköasemat:

 • Seiverkot Oy:n ja EPA:n yhteisomisteinen Itikan kaasueristeinen sähköasema (GIS), Seinäjoki
 • Perälän sähköasema, Teuva
 • Saunamaan sähköasema, Teuva
 • Brändskogenin sähköasema, Närpiö
 • Norin kytkinaseman saneeraus, Teuva
 • Sigg-Plant kytkinasema, Närpiö
 • PVO-Vesivoima Oy:n ja EPA:n välisen järjestelyn myötä Maalismaan sähköaseman omistus siirtyi EPA:lle maaliskuussa 2020

Rakenteilla olleet ja valmistuneen tuulivoimapuiston liityntöjen sähköasemahankkeet:

 • Kärppiö, uusi sähköasema
 • Brändskogen, uusi sähköasema
 • Saunamaa, uusi sähköasema
 • Nori, saneeraus

 

EPA kulutukseen luovutus verkosta

* 2/2019 alkaen EPV Alueverkon luvuista poistui Sellee-Röyttä osuuden merkittävä siirtoteho EPV Teollisuusverkkojen vastuulle.

EPA kulutuksen suurin tunnin huipputeho