EPV Energia Oy (EPV) on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä ja toimittaa sen osakkailleen eli kotimaisille energiayhtiöille omakustannushintaan. Toimintatapaa kutsutaan mankalaperiaatteeksi, joka mahdollistaa osakkaille mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

EPV Energialla on jo lähes 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Investoimme määrätietoisesti päästöttömään ja toimintavarmaan energiantuotantoon. Yhtiö on uudistanut energiantuotantopalettiaan voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä. EPV Energian strategian mukaan määrätietoista panostamista päästöttömään energiantuotantoon jatketaan myös tulevaisuudessa.

Konsernin sähkönhankinta oli vuonna 2020 yhteensä 3 850 GWh, joka vastaa 5 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöttömästi:

 • Ydinvoima 1 224 GWh
 • Vesivoima 438 GWh
 • Tuulivoima 868 GWh
 • Biopolttoaineet 198 GWh
 • Kivihiili 178 GWh
 • Turve 321 GWh
 • Teollisuuskaasut 167 GWh
 • Muu fossiilinen 2 GWh
 • Markkinasähkö 454 GWh

Vuonna 2020 EPV Energian hankkiman sähkön keskimääräinen hiilidioksidipäästö (CO2) oli 133,6 g/kWh.

Tuotanto-osuuksilla hankitun sähkön keskimääräiset päästöt olivat vuonna 2020:

 • Typenoksidipäästöt 120,0 mg/kWh
 • Rikkidioksidipäästöt 88,7 mg/kWh
 • Hiukkaspäästöt 3,8 mg/kWh

EPV Energian CO2-ominaispäästöt


Lähes 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta

EPV Energia perustettiin vuonna 1952 nimellä Etelä-Pohjanmaan Voima. Yhtiön juuret ovat Pohjanmaalla, jossa alueen sähkölaitokset halusivat yhdistää voimansa sähkön kysynnän lisääntyessä. Vuosikymmenten aikana EPV Energian toiminta on laajentunut koko Suomeen ja myös Ruotsiin osakkuusyhtiön kautta.

Liikevaihto

Omavaraisuusaste

Investoinnit

Henkilöstö

Omaisuuserien kehitys M€ (tase, vastaavaa)20162017201820192020
Pysyvät vastaavat531,73626,86630,49625,12643,49
Vaihto-omaisuus5,565,825,947,189,59
Pitkäaikaiset saamiset35,2638,7945,3065,2367,46
Lyhytaikaiset saamiset76,0475,0866,2069,9580,74
Rahat ja pankkisaamiset71,2450,6979,5368,9478,33
Yhteensä719,83797,24827,46836,41879,60
Rahoituserien kehitys M€ (tase, vastattavaa)20162017201820192020
Oma pääoma346,11356,41345,81370,70383,66
Vähemmistöosuus7,617,998,098,118,75
Pitkäaikainen vieras pääoma294,37330,18373,76320,43379,12
Lyhytaikainen vieras pääoma71,74102,6699,80137,17108,07
Yhteensä719,83797,24827,46836,41879,60