Uuden sähkön vallankumous

Vuosi 2020 kirkasti EPV:n päästöttömän energian vision. Kehitimme konsernille uuden strategian, joka kantaa nimeä uuden sähkön vallankumous. Strategian keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Muutos tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

293 M€

Liikevaihto

80 M€

Investoinnit

45 %

Omavaraisuusaste

115

Henkilöstö

EPV Voima

Lue lisää

EPV Lämpö

Lue lisää

EPV Tuulivoima ja uusi teknologia

Lue lisää

EPV Verkkoliiketoiminta

Lue lisää

EPV Energianhallinta

Lue lisää

Tilinpäätös

Lue

Hallituksen toimintakertomus 2020

Toimintakertomus

Yritysvastuuraportti 2020

Toimimme jatkuvasti taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden puolesta.
Lue yritysvastuun toimistamme vuoden 2020 aikana.

 

Lue EPV:n yritysvastuuraportti 2020
Tulosta vuosikertomus pdf-tiedostoksi
Tulosta

Sähköntuotanto

Vuonna 2020 konsernimme sähköntuotanto oli yhteensä 4 343 GWh.

Uusiutuvat

22.1% Vesivoima 880 GWh
18.9% Tuulivoima 755 GWh
6.1% Puu + muu bio 244 GWh

Päästöttömät

22.1% Vesivoima 880 GWh
18.9% Tuulivoima 755 GWh
6.1% Puu + bio 244 GWh
30.9% Ydinvoima 1236 GWh
4.4% Teollisuuskaasut 175 GWh

Kotimaiset

2.1% Vesivoima 85 GWh
18.9% Tuulivoima 755 GWh
6.1% Puu + muu bio 244 GWh
30.9% Ydinvoima 1236 GWh
4.4% Teollisuuskaasut 175 GWh
11.6% Turve 461 GWh

Muu

6.0% Kivihiili 240 GWh
0.1% Muu fossiilinen 2 GWh